Structuur

Juridisch statuut VZW
Nummer van de vzw 344467
Ondernemingsnummer 409053255
Statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 06/02/1986
Laatste wijziging 11/03/2014
Nummer van de akte 60579
Rekeningnummer 750-9322302-81
Juridisch adres Reingaardsvliet 11 – 8380 Zeebrugge


Gesticht in 1956 behoort de Vlaamse Federatie kusthengelen (VFK) tot één der oudste hengelfederaties in België en heeft mede aan de wieg gestaan van de georganiseerde hengelsport in Vlaanderen.

V.F.K. is binnen de koepel van V.V.V.H. (Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden) de enige vertegenwoordiger voor het strandhengelen en gezien er geen Waalse tegenhanger is, ook de enige vertegenwoordiger naar de overheid toe om de problemen betreffende kusthengelen te bespreken en te verdedigen. Zo heeft zij zich de laatste jaren, vooral dan in samenwerking met V.V.H.V. bijzonder ingespannen tot vrijwaring en uitbreiding van de hengelmogelijkheden. Tot op de hoogste ministeriële instanties wordt regelmatig gediscuteerd; onderhandelingen waarop niet altijd het gewenste resultaat bekomen wordt doch welk als positief element de erkenning inhoudt van V.F.K. als gesprekspartner op het gebied van kusthengelproblemen.

Hoewel de voornaamste activiteiten zich hoofdzakelijk toespitsen op het wedstrijdhengelen met het inrichten van het Belgisch Kampioenschap en het uitsturen van de nationale ploegen en geselecteerde teams naar het WK, is het V.F.K. er voor iedere strandhengelaar zowel competitief als recreatief. Voor iedereen met dezelfde ambitie en interesse zet het bestuur en de aangesloten clubs zich dagdagelijks in.

Daniël Wintein

Erevoorzitter