Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt de publicatie aan van een nieuwe brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die van toepassing zijn op de recreatieve zeevisserij (bv. minimummaten, verbod op commercialisatie) en omvat techniekspecifieke informati

download hier brochure Recreatieve_visserij_0