De inschrijvingen voor 2023 zijn afgesloten

Inschrijvingsgeld: 20 euro per persoon

De inschrijving is pas geldig na storting van het inschrijfgeld op de rekening van de VFK vzw tegen uiterlijk 15 maart 2023.

BE36 7509 3223 0281
BIC: AXABBE22